หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร


โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร  การทำหลักสูตรอาชีพท้องถิ่น

เมื่อวันที่  ๒ เมษายน  กศน.อำเภอกุดจับ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การทำหลักสูตรอาชีพท้องถิ่น"  ณ  ห้องประชุม  กศน.อำเภอกุดจับ  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากร  คณะครู  กศน.ตำบลเชียง  ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรม