หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงการศึกษาดูงาน

โครงการศึกษาดูงาน  กศน.ต้นแบบ  

เมื่่อวันที่  ๒๔  เมษายน  คณะครู  กศน.ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอกุดจับ  ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน  กศน.ต้นแบบ  โดย  คณะครู  กศน.ตำบลสุมเส้า  อำเภอเพ็ญ  เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ  และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา  กศน.ตำบล  เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรม