หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงการอาเซียนศึกษา

โครงการอาเซียนศึกษา  กศน.ตำบลเชียงเพ็ง

เพื่อเตรียมพร้อมรับอาเซียนศึกษา  กศน.ตำบลเชียงเพ็ง  ได้จัดเตรียมความพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา  กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบอาเซียนศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ที่จะมาถึงนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรม